{{< twitter 1424130221012357129 >}}

Bunun görünce yerine ne gelmeliydi? diye düşündüm. Bunu sevdiğimiz, sevmediğimiz bütün ideolojilere uygulamak mümkün. Bizim ideolojilerin sahneden çekilmesini istemiyoruz ama onların da artık burada olmaması gerektiğini söyleyenler var.

Ben de sair ideolojilerden şikayet ediyorum. Klasik Pozitivizm de bunlardan biri, Kemalizm bunlardan biri, Milliyetçilik, Sosyalizm, vs. Pek çoklarının artık sahnede olmaması gerektiğine inanıyorum. Soru bunlar için de baki: Yerine ne gelmeli?

Pozitivizm, dini düşünceye bir tepki olarak ortaya çıkmış. Sadece gördüğümüze inanırız demişler. Bunun sağladığı kafa konforunu, demek ki, o zamanın dini düşüncesi sağlayamıyormuş. Bir ideoloji ortaya çıkıyorsa ve kabul görüyorsa, bunun sebepleri var. O sebepler ortadan kalktığında ideoloji de kendiliğinden unutulur.

Kemalizm, mesela. Burada 2013'e kadar yazdığım bazı yazılarda artık miadı dolmuş demişim. Hala özde böyle düşünüyorum ama çıktı geldi, ışık saçan kimliğiyle devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü yeniden tesis ediyor. Çünkü Kemalizm'i ikame edecek bir fikrimiz yoktu. İslamcılık dediğimiz din soslu reaksiyoner laf salatasının devleti idare edecek tecrübe ve sağlamlığı yoktu. Nihayetinde ya Liberal olacaktık, ya Kemalist. Liberallik tehlikeliydi ve bize Kemalizm'den de yabancıydı. Biz de Kemalist olduk. Demek ki bu ideolojinin miadı dolmamış, hala kullanım ömründeymiş, hala yaşıyormuş.

Çünkü bir fonksiyon icra ediyor. Kişi kültü üzerinden milli şuur aşılıyor, Türk'üm ben, Yunan'ı denize döktüm, devrim yaptım, köhnemiş düzeni yıktım diyor. Senin elinde sadece eski düzen o kadar kötü değildi ayarında bir hikaye var ama bu fikri verimlilikte, insanlara ileriyi gösterecek bir ideoloji yok. İdeolojik pazarın kamu düzeni segmentinde bir görev icra ediyor ve bunu ikame edecek başka ideoloji olmadığı sürece, orada bulunmaya devam edecek.

Sosyalizm de böyle: Adalet ihtiyacı ortadan kalkmamış. Sosyalizm'le adalet sağlanır mı? Bence sağlanmaz ama neticede o boşluğu dolduran, kendini o segmentte satan ideoloji bu. Ortadan kaldırmak istiyorsan, ideoloji pazarının sosyal adalet segmentine sunacak bir ideolojin olmalı.

Pozitivizm için de aynısını söylemek mümkün. Bilimsel bilginin kesinliği veya tekrar edilebilirliği üzerine, bunun faydalarını ikame edecek bir ideoloji yoksa, yaşamaya devam etmesi gayet normal. İnsanların ideolojik ihtiyaçları var, çeşitli segmentlerde hayatı yorumluyorlar ve bilgi segmentini işgal eden ideolojilerin arasında Pozitif olmayan biri yok.

[Menfez] #bilim #Pozitivizm #Kemalizm #Liberalizm #Sosyalizm #ideoloji