demokrasi

2020-04-18 Virgül 18 Nisan
2019-06-13 Virgül 13 Haziran
2015-06-23 Yevmiye 13102
2014-11-23 Sözleşme
2014-11-23 Meşruiyet Kaynağı
2013-03-11 Oy vermenin etkisi