bağımlılık

2020-02-12 Virgül 12 Şubat
2019-02-24 Virgül 24 Şubat -1