İl, ilçe, köy/mahalle kısmı pek sakıncalı olmadığı için tavrın ne şekilde değiştiğini bilmiyorum ama bir polisin ehliyeti istedikten sonra çevirip arkasında yazan memleket bilgisine bakmasından bunun bir ayrımcılık sebebi olabileceğinin farkındayım.

Nüfus cüzdanındaki dini ibaresine ayrımcılık olarak bakıyorlar ve haklılar ancak memleketin büyük çoğunluğunda İslam yazdığına göre, önemli bir enformasyon değil. Herhalde %99'u müslüman klişesi bu ibareden kaynaklanıyor ama dinitam, diniçeyrek, dinihayal, dinigerçek, dinisefa, dinicefa kimseler de dahil olmak üzere o ibareyi ciddiye alanı görmedim.

Şu zamanda asıl ayrımcılık sebebi, ne işe yaradığı bilinmez bu memleket maddelerinden kaynaklanıyor. Memleket yeterince doğu ise muhtemelen tavır değişiyor, batıdakine çıkmayan zorluklar çıkıyor, i'lerin noktaları konusunda daha ısrarcı olunuyordur.

Bir de plakalar tabii. Memleketin önemli olduğu bir ülkede arabaya memleket tahsis etmek ayrımcılık sebebidir. Trafikte yabancıyı ayırdedebiliyor ve çaldığınız kornanın miktarını buna göre belirleyebiliyorsanız ayrımcılık mevcuttur.

İnsanlar farklı olduklarını istemedikçe belli etmek zorunda olmasınlar. Memleketiyle övünen bunu bir şekilde yapıyor, önemsiz bulan veya saklamak isteyenin önüne resmi şartlar koymanın alemi ne?

Herkesi sayan (ve büyük bir hak tecavüzüne dönüşebilecek) numaralar verdiniz, ilçesi, kütüğü, sayfasının önemi kalmadı, araçların plakalarını zaten tek merkezden takip edebiliyorsunuz, isterseniz hangi plakanın hangi ilden hangi yolu takip ederek nereye gittiğini bulabiliyorsunuz, neden memleket bilgisi hala mevcut?

[Siyasetgede]