Demokrasi deyince aklımıza Yunanlılar, Fransızlar, Batılılar geliyor. Why Nations Fail'de çıkan bir yazı <http://whynationsfail.com/blog/2013/4/3/no-bourgeoisie-and-greeks-no-democracy.html>__ Berberîlerin seçim sistemini anlatıyor. Buna göre kabileler lider seçerken, bir yıllığına seçiyormuş. Bir kabiledeki üç sülaleden birinden lider olunabiliyorsa, seçimi diğer iki sülale yapıyormuş ve hangi sülaleden lider ve hangilerinden rey sahibi çıkacağı sırayla belirleniyormuş.

Bu bizim seçim sisteminden daha ileri göründü gözüme bir an.

Demokrasinin getiren kısmını değil de, götüren kısmını seven biri olduğumu söylemişimdir. Demokrasinin önemli tarafı, yöneticilere süre ve yetki sınırı koyması, yoksa en ehil insanları seçtirdiğini herhalde kimse iddia edemez.

Berberilerdeki sistemde de mevcut bu.

[Siyasetgede]