İnsanın kendi dinini kendisinin meydana getirdiğine inanırım; aynı gelenek içindeki insanlar bile dini düşüncenin farklı taraflarına dikkat etmeye çalışır…

[Geçmişin Uğultusu]