Hastalık, insanın insana tasallutu ve sömürü, reçete de şu:

  • Öğrenmek, fikir geliştirmek, bunları her şekilde ifade etmek, soru sormak, fikirleri somutlaştıran teşebbüs ve insanların bir şeylere sahip olup bunları işletmesi, para kazanması ve ortaklıklar kurması serbest olsun.

  • En genel anlamıyla üretim araçları üzerindeki mirası lağvedelim, insanların gelir kaynaklarını kendi düşünce, emek ve becerilerine bağlı kılalım. Üretim araçlarının, şirketlerin, organizasyonların, markaların mirası herkese kalsın, ve bu herkese miras kalmış üretim araçları vs.‘yi onu en iyi kullanabilecek, en iyi değerlendirebilecek kişilere olabilecek en yüksek bedelle satalım.

  • Bu satışların geliri herkesin temel ihtiyaçlarını, eğitim, sağlık ve güvenlik harcamalarını karşılamak için kullanılsın. Toplam gelirin üçte biri temel ihtiyaçlar ve sağlığa, üçte biri kültür, eğitim ve güvenliğe, üçte biri de fikri olup iş geliştirmek isteyenlere kredi olarak ayrılsın.

  • Hayati durumlar dışında vergiyi kaldıralım.

  • Kültürü kişinin yetişkin kabul edilmeden önce edindiği tüm bilgi olarak tanımlayalım ve insanın kültüründen dolayı ayrımcılığa uğramasına engel olalım. Eğitim ve kültür giderleri için insanlar adına (devam ettikleri eğitim ve kültür kurumlarına) belli bir miktar ödeme yapalım. İnsanların nereden nasıl eğitim alacaklarına ve kendilerine ayrılmış gelirle hangi kültür kurumlarını desteklemek isteyeceklerine karışmayalım.

  • Ortak kültür kodlarına sahip ve bir ölçüde hayatı ortak yaşamak isteyen insanların cemaatler teşkil etmesine izin verelim. Cemaatler arası geçişleri serbest yapalım, ancak mensubiyetin getirdiği şartlar olabileceğini kabul edelim.

  • Doktorun ve eczacının hastalıktan değil sağlıktan, öğretmenin cehaletten değil bilgiden para kazanmasını temin edecek yollar bulalım.

  • Herkesin toplumsal düzeni ilgilendiren bir konuda müfettiş olmasına imkan verelim.Sigara müfettişleri sigara yasağını denetlesin, temizlik müfettişleri temizlik yasağını ve para cezalarının geliri kendilerinin olsun; velakin mahkemeyle isbat isteyene sunacak şahit ve delilleri de düşünsünler.

  • Seçimleri yöneticilerin hesap vermesi yöntemi olarak kullanalım, ancak onları yalan söylemek zorunda bırakacak veya insanları kandırmalarına yol açacak vaadleri sıralamalarına engel olalım. Seçimler yöneticileri getirmesin ama onları bir daha gelmemek üzere götürsün.

[Geçmişin Uğultusu]