Ezberden demokrasi konuşmalarının baş sloganı, filancanın hakkı benim hakkımın başladığı yerde biter veya bunun tersyüz edilmiş halleri… Bu lafın hiçbir şey demek olmadığını bile anlamıyor insanlar, ve bu mindturbation düşünce olmuş oluyor.

[Geçmişin Uğultusu]