Şiir yaş hece bize
Gözümdeki kıymık
Dar geline eğlence

Mesih'in ruhu bile
Bulutla iteleşir
Sayılmaz hükmü diye

Şiir çoksa noksan
Kelime çit görünür
İneğe ve otlağa

Yazmaya yeltenmişin
Sayılsa sayılmayan
Vergisi kimden gele

Doldur torbanı mültezim
Odun sıcaksa bile
Külün onu söndüre

[Geçmişin Uğultusu]