Tasavvuf kelimesinin yün giyinmek veya Hz. Peygamber'in Suffe ehline nisbet edilmesi, açıklamak için yeterliyse de, ikna etmek için yeterli değildi.

Ferit Aydın demiş ki, kelime felsefenin philosophia'dan gelmesi gibi, theosophia'dan gelir. Tasavvuf, teozofi'nin Arapçalaşmış halidir.

Hah dedim, işte bu!

[Geçmişin Uğultusu]