İçimde dindar insanlarla dalga geçme isteği var, din sahibi insanlarla…

Bir şeylere inanan ve başka bir menfaati olmadığı halde inancına uygun hareket etmeye çalışan insanda bir gariplik var; böylelerinin yaptıkları, inançları, söyledikleri garip bir tat veriyor, zamanımıza uymayan bir naiflik, hayatın temelindeki ben, sen, o kaygısına karşı duran bir saflık.

Bu sebeple kendini savunmakta aciz kalıyor; daha çok bu sebeple, inandıklarının boş olması, başkalarının daha dolu şeylere inanması sebebiyle değil; bütün insanlarla ilgili değerler içermeye çalışan fikirlerin saflığı sebebiyle; evinden çıkmayan bir insanın, insanlık adına fikir üretmeye soyunmasındakine benzer bir gariplik.

Çıksan umurunda olmayacak halbuki kurtarmaya çalıştıkların, çıksan göreceksin ki inanmayanın da haklı sebepleri var.

[Geçmişin Uğultusu]