Türkiye'de teknoloji üretmek niyetinde olanın yapması gerekenlerin birincisi, İngilizce literatüre hakim olmak, dünyanın o meselede nereye geldiğini takip etmektir. Türkçe teknoloji üretemezsiniz. Ürettiğinizi sanabilirsiniz, etrafınızda birileri de toplaşır belki, etkilersiniz, süper, iki beyinli, dahi falan olursunuz; ancak İngilizce literatüre hakim değilseniz, bildiğiniz de, gördüğünüz de her zaman ikinci eldendir ve yaptıklarınızın gerçek değerini görebileceğiniz feedback mekanizması yoktur.

Türkiye'de yabancı dile muhtaç olunan bir diğer alan ise dindir. Ayrıca din üzerine konuşmak, teknoloji üretmekten daha kolay bir alan olduğu için daha rahat etki uyandırıp, reçete üretebilirsiniz. Kendiniz konuşur, atar tutar, etrafınıza bu işin derdinde olan meraklılardan toplarsınız. Tutan yoktur zira. Ben şunu şöyle yorumluyorum diyenden kimse bir vergi almamaktadır.

Türkiye'nin kerameti kendinden menkul tüm mehdi, şeyh ve müteşeyyihlerini Arapça kitaplarında görmek isteriz. Türkleri, zavallı saf Türkleri kandırmak kolaydır.

Var mıdır Türkiye'de asıl fikirlerini Arapça ifade edebilip, tribünlerin ilgisini değil, din ilimlerinde derinliği tercih eden biri?

[Geçmişin Uğultusu]