Gerici misin?

Sakalım ve görünüşüm etrafta böyle bir etki meydana getiriyor olmalı. İnsanların bir kısmı hayatın eğlence üzerinden anlaşılması gerektiğini düşünüyor, veya hiçlik veya dolduramadıkları bir ego. Benim hayatım Allah'a teslim oluşun yollarını aramakla geçiyor, kendimi Allah'ın karşısında toplamaya çalışmakla ve çok defa başarısız olmakla. Bu bir çoklarının gözünde beni gerici yapar.

Çok umurunda mıdır? Değildir. Önceden nasıl göründüğümle ilgili daha dikkatli bir insandım, komşularımın karşısına atletle çıkmaz, kocaman göbeğim olmasına izin vermez ve tıraş olmaya çalışırdım. Bebeklerle verdiğim acayip pozlarım da yoktu. Çirkinliğimi hissettirmemeye çalışırdım.

Artık o kadar umurumda değil. Bir tek karımın kocası olmak hasebiyle katlandığım bir kimlik var, belki buna oğlumun babası olduğum için, yani benden utanmasın diye eklediğim bir kişilik olabilir, ancak kendimde gördüğüm, peşinde koştuğum, içimden fırlayan, fırlattığım bir karakter yok. Mafih.

Varsa da, bunu yapay olarak, bilinçli olarak inşa etmiyorum. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün demişse adamın biri, aslında bu ikisinin de ancak ne göründüğünü, ne olduğunu fazla ciddiye almadan gerçekleşebileceğini de söylemesi gerekirdi. Gerici misin? diye sorana, evet, dediğim gibi, ilerici misin? diye sorana da, evet derim, çünkü gerçekte bu isimlerin hiçbiri, ne olduğumla, ne göründüğümle alakalı, sadece bir takım önyargıların kelimeye dökülmüş halleri ve benim olduğum şeyi tarif etmiyor. Ehyeh aşer ehyeh yani, ötesi yalan.

Yoksa nereden bileceksin, belki en günahkar kulum veya mertebe sahibiyim, kaderlerinizi yazmakla meşgul.

O sebepten, dostlarım ve onların dostları, ne göründüğüm aslında sizinle ilgili, kayıp bir bedeni arayan ruh da, kayıp bir ruhu arayan beden de olabilirim. Belki aşığım kendime ve belki nefret ediyorum, belki uyuduğumda şeytan, uyanıkken kibirli, belki göklerle dost, belki yerle sırdaşım.

Ne ki insan kendini ancak arının balı bildiği kadar biliyor, yaşıyoruz ve oluyor, ne oluyorsa benden değil ve yine de benden ayrı değil.

[Geçmişin Uğultusu]