Kendime isim arıyorum, ne anlamlı olsun daraltacak kadar, ne anlamsız olsun kaybolacak kadar. Kendime dünya arıyorum, ne görünecek kadar sıkıcı, ne görünmeyecek kadar müphem. Kendime hayat arıyorum, ne doydum diyecek kadar uzun, ne doymak istemeyecek kadar kısa.

[Geçmişin Uğultusu]