Mit toplumun iskeletidir, toplumla ilgili yapılan her şeyin bu iskelete nisbetle yapılması gerekir, yoksa şekilsiz bir et yığını gibi yığılır kalır.

[Gece Dikilen Ağaç]