Düşünce organik olarak büyürse, yetiştiği toplumu da dönüştürür. Protez olarak getirip takınca, orada gerçek bir düşüncenin büyümesine engel oluyor. Protez düşünce, insanın gerçekte sahip olmadığı, ancak görünürde yardımcı olduğu için yanında taşıdığı bir düşünce. Sahiplenmesi zor, çünkü ruhunun malzemesinden yapılmamış, aynı dili, aynı değerleri konuşmuyor. Sen ona dönüşmedikçe, o sana dönüşecek değil. Ayağı yerine protez kullanan ne kadar ayak sahibiyse, o da o kadar.

/Neden orijinal düşünce gelişmiyor?/ Çünkü orijinal olması için, bu toplumun taşının, toprağının, insanının izini taşıması lazım. Bizde sınıflar başka türlü gelişti, burjuva başka türlü, biz başka bir tarihin çocuklarıyız. Yenik, küsmüş, kompleksli bir milletin çocukları. Bunu görmezden gelenin söyledikleri işte protez.

Hedefler aynı olsa da yollar değişik. Biz dağın bu tarafındayız, Batı medeniyeti diğer tarafında. Herkes dağın zirvesine ulaşmaya çalışıyor, ancak bizim yolumuzla onların yolu aynı değil. Onlar zirveye daha yakın olduklarını ve onları takip etmemiz gerektiğini söylüyor, biz de zirveyi hedeflemek yerine onları arayarak dağın etrafında dolanıyoruz.

[Bilgiyi Bileni Bilmek]