Exceptio probat regulam

İstisna kaideyi isbatlar.

Bir istisnanın varlığı, istisnayı farkedebildiğimizi, siyah zemin üzerinde onun beyaz bir nokta olduğunu söyler. Bu sebeple beyaz noktaların farkına varabiliyorsak, zeminin siyah olduğunu söyleyebiliriz.

Bizde kaideyi bozmaz denen istisna, Romalıların dilinde hatta isbat eder olarak karşılanmış.

[Bilgiyi Bileni Bilmek]