Kabaca iki tür meslek var, daha doğrusu meslek dediğimizin iki ucu. Biri toprak, makine, demir gibi eşyayla uğraşmak, diğeri insanlarla uğraşmak.

/Meslek seçimi/ dediğinizde, en önemli kriterin bu olması gerekir. Makinelerle uğraşacak tabii ki sadece onlarla uğraşmıyor, insanlarla uğraşan da bunu belli araçlar vasıtasıyla yapıyor ancak bu ikisi temelde farklı bir düşünce tarzı gerektiriyor. Mesleği insan olanlar ve mesleği makine olanlar farklı düşünen, hayata farklı bakan insanlar.

Bir de doktorlar var tabii. Mesleklerinin içeriği insan, ancak onu makine gibi algılayan.

[Bilgiyi Bileni Bilmek]