Sadece fiillerden ibaret bir dilde yazmak istiyorum, sadece fiillerle ne ifade edilebilir merak ettiğimden. Fiillerin de gerçek fiiller olmasını, varolmak gibi aslında fiil olmayan fiillerden uzak durabilmek istiyorum.

Her fiile bir fail mi lazım, yoksa bu bizim uydurmamız mı? Yürüyor dediğimizde neden birinden bahsetmek zorundayız, neden yürümek müstakilen, bir failden ayrı olarak ifade edilemiyor?

Yapmaya çalıştığım, mesela şu-an-bir-yürüme-fiili-var cümlesini tek başına ifade eden bir kelime. Yürümek fiilinin çekimleri falanca-şu-an-(veya-başka-zaman)-bir-yürüme-fiilinde anlamına geliyor, fiilin kendisi değil, fail öne çıkıyor.

Bir isim kullanmadan bir fiil ne kadar anlam ihtiva edebilir? Nesnelerden bahsetmeden fiillerden ne ölçüde bahsedebiliriz? Eşzamanlılık, ardışıklık, arada zaman bulunma, tamamlanma gibi özelliklerin edatları olsa, şu-an-yürüme-fiili-eşzamanlı-olarak-dinleme-fiili-bittikten-sonra-konuşma-fiili kime ne bilgi verebilir?

Böyle bir deneme yapmalı. Yüklemler mantığının (Predicate Logic), yüklemlerinde parametre olmayanı ve edatlarla zenginleştirilmişi. Belki objektiflik arayan bir fikir dili olarak iyi olur.

[Bilgiyi Bileni Bilmek]