Bir alanda ekollerden bahsediliyorsa, orada bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Sosyoloji'nin falan ekolü, Psikoloji'nin filan ekolü dediğinizde, bunlara ne kadar bilimsel süs verirseniz verin, yanlışlanabilir bilginin dışında bir alanda çalışıyorsunuz demektir. Fizikte bile (mesela dalga/parçacık ikiliğini yorumlarken) ekoller varsa, sanırım bu pek de uzak durulabilen bir durum değil. Ancak en azından matematiksel bilimler, nerede hikaye, nerede gerçek olduğunu işaretleme konusunda başarılı; sırf ekolden mürekkep bilimler de var.

[Bilgiyi Bileni Bilmek]