Düşüncenin özü eğer varsa öyle bir şey, doğru genellemelerde bulunmaktır. Umuyorum bu söylediğim doğru bir genellemedir.

Yanlışlık ve doğruluk, genellemenin bir özelliğidir; genellemelerin çoğunun yanlış olması, onları özellemelerle karşılaştırdığımız içindir ve bu karşılaştırma da, başlıbaşına, bir yanlıştır. Genellemenin yerine başka bir genelleme getirmek gerekir, bir genellemenin doğru olmadığını özelleme ile göstermek büyük ölçüde mızıkçılıktır.

Genellemelerin doğruluğu, günlük hayatta algıladığımız doğruluk kavramından uzaktır. Hiçbir genelleme, doğruluğa yaklaşamaz; ancak bu onlardan vazgeçmek gerektiğini göstermez, sadece daha doğru genellemeler aramak gerektiğini gösterir. Daha doğru genellemeler de yine yanlış olacaktır, ancak bu yanlışlıkları daha zor gösterilecek veya daha uzun süre bu yanlışlıklarını ortaya çıkarmayacaklardır.

[Bilgiyi Bileni Bilmek]