Kendini bilmek veya bilmemek. Nasıl bir duygu? Kendini bilen, kendini bildiğini nasıl biliyor? Bir insan kendini bildiğini nasıl bilebilir?

Bütün düşüncelerini bilerek mi? Az sonra ne düşüneceğini bilerek mi? Ne düşüneceğini bilmekle bizim mesleğin meşhur halting problem'ı arasında bir bağ var. İnsanın az sonra ne düşüneceğini bilmesi ancak onu düşünmesiyle mümkün. O halde bir insan az sonra ne düşüneceğini bilemez, çünkü biliyor olduğu şeyi düşünmesi demek, sadece tek bir düşüncesi olmasıyla çelişir. Ya aynı anda bütün düşüncelerini düşünebilir veyahut az sonra ne düşüneceğini düşünemez.

[Bilgiyi Bileni Bilmek]