Ruh konuşunca diller sadece kalabalık.

İnsan nefsiyle bile yalan söylemeden konuşamıyor.

Dil kaldırması imkansız bir perde söylenenlere.

Ruh varlığın ardındaki ışık.

Ruhlar konuştuğunda diller susuyor.

[Ben Kendim Benliğim]