Stoacılık hemen hemen duyguların ne diyorsa tersini yap demek. Aklî olan onlara göre duyguların zıddını işaret ediyor. İnsan duygularına hakimiyet kurduğu sürece akıllı. Tersinden de olsa duyguların yol göstericiliğine güveniyorlar.

[4Cümle]