Rousseau söz vermekte en yavaş olan yerine getirmekte en sadık olandır demiş. Bu adamın insanları ne kadar az tanıdığına delil bu. Verdiği sözü şartları düşündüğü için zor veren adamın adı inatçıya çıkar ve hiç söz vermez. Zor söz verenler çok düşündüklerinden değil, nazlandıklarındandır.

[4Cümle]