Almanlar hat er beziehungen? diye soruyor (veya hat sie tabi), (gönül) ilişkileri var mı?. Tek bir tane beziehung değil, birden fazla. Dil öğrenmenin kültür öğrenmek olduğunu söylemişler. Doğru söylemişler.

[4Cümle]