Kötülük varsa ahiret olmalıdır, yoksa hiçbir şeyin anlamı olmaz. Kötülük kâdir-i mutlak yaratıcının olmadığına değil, hikayenin tamamını bilmediğimize işaret eder. Ahirete iman yeryüzündeki kötülüğün bizi boğmasına engel olur. Bizi kendimizde ve çevremizde önlediğimiz kötülük mertebesinde ödüllendirecek.

[4Cümle]