Gayba iman dediğimizin agnostik olmaktan farkı nedir? Agnostik (hayatın anlamına dair) bilginin olmadığına inanıyor, bunun ele geçmesinin imkansız olduğuna. Gayba iman eden kişi bilginin olduğuna, ancak insanın buna erişmeye yeterli olmadığına. Dünya için ince, ahiret için büyük bir fark.

[4Cümle]