Birbirini tüketmek üzerine kurulu insan ilişkilerinin vadesi insanların zenginliğine bağlıdır. Hiçbir insan diğerine senelerce ilginç gelemez. Yıllarını beraber geçirmek isteyen insanların birbirini üretmesi beklenir. Senden daha güzel bir sen üretmeyecekten uzak dur.

[4Cümle]