• Konseyimiz kendisi bilmiyormuş gibi İsa Mesih'in tanrı olup olmadığına karar verecek.

  • Kendisi bilmiyor muydu?

  • Biliyordu ve gizliyordu, onun tanrılığı insanlığını aydınlatan bir ışık gibiydi.

  • Aynı ben.

[4Cümle]