İsmin Halleri derken neden beşini sayıyorlar da genitive halini saymıyorlar. Onu isim tamlaması diye anlatıyorlar ve iyelik eki olmuş oluyor? Latince'de beş, Fince'de yedi hal olduğu gibi, Türkçe'de de altı hal var. Genitifimi isterim.

[4Cümle]