En zor iş nedir? Düşünmek. Ne lazım? Cesaret.

[4Cümle]