Rapor yazarken sık kullanılan bir fiil kipi: yapılabilecektir, olabilmektedir, olabilirliği vardır. Şarta bağlı temenni cümlesi, olmuş olabilir ama olmamış da olabilir, yapılmasını isteriz ama yapabilir miyiz bilmiyoruz, olabilir de olmayabilir de. Ne vaadetmekten uzak duralım, ne kendimizi bağlayalım.

[4Cümle]