Böyle bir roman yazmak istiyorum. Birliğe varıştan, içeri girerken gördüğü muameleden başlayıp, başını koyacak bir yer buluncaya kadar geçen süre. Aşağı yukarı 12 saati anlatacak.

[4Cümle] #askerlik #roman fikri